column
Recent changes in runoff and sediment regimes and future projections in the Yellow River basin
YAO Wenyi, RAN Dachuan, CHEN Jiangnan
2013, 24(5): 607-616.
Abstract PDF
Study of spatial and temporal distribution and multiple characteristics of drought and flood in Huang-Huai-Hai River basin
YANG Zhiyong, YUAN Zhe, YAN Denghua, YU Yingdong, WENG Baisha
2013, 24(5): 617-625.
Abstract PDF
Trends in moisture content for 1979-2010 in China river basins
LIAO Aimin, LIU Jiufu, ZHOU Guoliang
2013, 24(5): 626-633.
Abstract PDF
Characteristics of δ18O and δD in precipitation and its water vapor sources in the upper Urumqi River basin, Eastern Tianshan
FENG Fang, LI Zhongqin, JIN Shuang, FENG Qi, LIU Wei
2013, 24(5): 634-641.
Abstract PDF
An analysis of characteristics of hydrogen and oxygen stable isotopes in Jiufeng Mountain areas of Beijing
DENG Wenping, YU Xinxiao, JIA Guodong, LI Yajun, LIU Yujie
2013, 24(5): 642-650.
Abstract PDF
A storage capacity model integrating terrain and soil characteristics
XIANG Xiaohua, SONG Qifeng, CHEN Xi, WU Xiaoling, WANG Chuanhai
2013, 24(5): 651-657.
Abstract PDF
Influence of land surface schemes on precipitation simulation
LIU Xiangpei, WANG Hanjie, HE Mingyuan, SHI Xiaokang
2013, 24(5): 658-666.
Abstract PDF
Determination of design hydrologic characteristics with sampling uncertainty considerations
HU Yiming, LIANG Zhongmin, WANG Jun, YANG Haozhou
2013, 24(5): 667-674.
Abstract PDF
An experimental study of interaction between bank collapse and river bed evolution
YU Minghui, SHEN Kang, WU Songbai, WEI Hongyan
2013, 24(5): 675-682.
Abstract PDF
A well-balanced two-dimensional numerical model for dam-break flood simulation
WU Gangfeng, HE Zhiguo, LIU Guohua
2013, 24(5): 683-691.
Abstract PDF
A bed-load formula based on kinetic theory
ZHANG Lei, ZHONG Deyu, WANG Guangqian, WU Baosheng
2013, 24(5): 692-698.
Abstract PDF
A hybrid numerical scheme for extended Boussinesq equations
FANG Kezhao, ZOU Zhili, SUN Jiawen, LIU Zhongbo
2013, 24(5): 699-705.
Abstract PDF
A high-precision two-dimensional flow-transport coupled model based on Godunov’s schemes
BI Sheng, ZHOU Jianzhong, CHEN Shengshui, ZHANG Huajie, LIU Yi, ZHAO Yue
2013, 24(5): 706-714.
Abstract PDF
Experimental study on the turbulent jet in regular and random waves
XU Zhenshan, CHEN Yongping, ZHANG Changkuan, WANG Yana
2013, 24(5): 715-721.
Abstract PDF
Spatial modes of suspended sediment concentration in surface water in Bohai Sea and their temporal variations
PANG Chongguang, YU Wei
2013, 24(5): 722-727.
Abstract PDF
Total nitrogen migration in Wuliangsuhai Lake during ice growth process
ZHANG Yan, LI Changyou, SHEN Hung Tao, SHI Xiaohong, QIAO Lingmin
2013, 24(5): 728-735.
Abstract PDF
An experimental study on ice jam prevention of typical inverted siphon for South-to-North Water Diversion Project
FU Hui, YANG Kailin, GUO Yongxin, WANG Tao, GUO Xinlei
2013, 24(5): 736-740.
Abstract PDF
Review of antarctic landfast sea ice observations
YANG Qinghua, LIU Jiping, ZHANG Lin, ZHAO Jiechen, SUN Qizhen, LI Rongbin
2013, 24(5): 741-749.
Abstract PDF
Review of beach profile changes and sorting of sand grains by tsunami waves
CHEN Jie, JIANG Changbo, DENG Bin, LONG Yuannan
2013, 24(5): 750-758.
Abstract PDF