Recommend

1
Evolution and variation characteristics of the recorded runoff for the major rivers in China during 1956—2018
ZHANG Jianyun , WANG Guoqing , JIN Junliang , HE Ruimin , LIU Cuishan
2
Quantifying attribution of runoff change for major rivers in China
WANG Guoqing , ZHANG Jianyun , GUAN Xiaoxiang , BAO Zhenxin , LIU Yanli , HE Ruimin , JIN Junliang , LIU Cuishan , CHEN Xin
3
Water resources carrying capacity evaluation method under different carrying standards
JIN Juliang , DONG Tao , LI Jianqiang , ZHANG Libing , LI Hui
4
Mechanisms underlying the dynamic evolution of an open-coast tidal flat-creek system: Ⅲ: impact of sea level rise
GONG Zheng , YAN Jiawei , GENG Liang , ZHU Siyu , LI Huan , ZHANG Changkuan
5
International progresses in integrated water resources management
LI Yuanyuan , CAO Jianting , HUANG Huojian , XING Ziqiang
6
A review of urbanization impact on precipitation
HU Qingfang , ZHANG Jianyun , WANG Yintang , HUANG Yong , LIU Yong , LI Lingjie
7
Several understandings for sediment transport capacity by overland flow
ZHANG Guanghui
8
Runoff simulation by hydrological model based on the assimilated evapotranspiration
WANG Weiguang , LI Jinxing , WEI Jiande , SHAO Quanxi , DENG Chao , YU Zhongbo
9
Influences of focused recharge from rain gardens on groundwater level and water quality
JIA Zhonghua , WU Shuran , TANG Shuangcheng , LUO Wan , XU Qing , SHAO Zhengxiao
10
Analyzing hydraulic performance of trapezoidal cutthroat flumes
RAN Danjie , WANG Wene , HU Xiaotao , SHI Lijie
11
Accuracy evaluation and comparison of GPM and TRMM precipitation product over Mainland China
LI Qilun , ZHANG Wanchang , YI Lu , LIU Jinping , CHEN Hao
12
Linear quadratic optimal control of multi-cascaded canals
WANG Zhongjing , ZHENG Zhilei , XU Guoyin , JIANG Guangyu
13
Relationship between urbanization and river network change in Taihu Lake basin, China
XU Yu , XU Youpeng , WANG Qiang , WU Lei , YANG Jinyan , SHI Hongyi
14
Analytical analysis for optimal operation of the recipient reservoir in inter-basin water transfer projects
ZHANG Chi , CHEN Xiaoxian , LI Yu , DING Wei
15
Key scientific issues of water allocation plan optimization and comprehensive operation for Yellow River basin
WANG Yu , PENG Shaoming , ZHENG Xiaokang
16
A review of research on wetland ecohydrology
ZHANG Guangxin , WU Yao , WU Yanfeng , LIU Xuemei
17
A new method of calculating riverbed structure in mountain streams
LI Zhiwei , YAN Xu , PAN Baozhu , YU Guoan , WANG Zhaoyin
18
Study on the spatial-temporal distribution pattern of precipitation in the Taihang Mountain region using TRMM data
DU Junkai , JIA Yangwen , LI Xiaoxing , NIU Cunwen , LIU Huan , QIU Yaqin
19
Comparative study on the influence of rain-gauge network on the uncertainty of hydrological modeling
CHEN Hua , HUO Ran , ZENG Qiang , YANG Wushuang , CHEN Jie , GUO Shenglian , XU Chongyu
20
Effects of initial conditions of LID measures on runoff control at residential community scale
HOU Jingming , LI Donglai , WANG Xiaojun , GUO Kaihua , TONG Yu , MA Yue
21
Urban flood and waterlogging and causes analysis in Beijing
SONG Xiaomeng , ZHANG Jianyun , HE Ruimin , ZOU Xianju , ZHANG Chunhua
22
Adjustments in reach-scale bankfull channel geometry and bankfull discharge in the Yellow River Estuary
YANG Zhuoyuan , XIA Junqiang , ZHOU Meirong , WAN Zhanwei