column
Dipole spatiotemporal variations of river runoff in Eastern Tibetan Plateau
TIAN Fuqiang, LI Kunbiao, HAN Songjun, NAN Yi, YANG Long
2023, 34(4): 481-489. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.001
Abstract HTML PDF
North—south differentiation on the spatiotemporal variations of potential evaporation in Tibetan Plateau
HAN Songjun, WANG Xu, LIU Yaping, TIAN Fuqiang
2023, 34(4): 490-498. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.002
Abstract HTML PDF
Characteristics of vegetation changes and their drivers in the Yellow River basin from 1982 to 2020
WANG Zijing, XU Mengzhen, HU Hongchang, ZHANG Xiangping
2023, 34(4): 499-509. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.003
Abstract HTML PDF
A hierarchically nested multi-scale modeling technique for urban pluvial floods
ZHANG Hongping, HAO Xiaoli, HU Changwei, ZANG Wenbin, REN Hancheng, HU Chunhong
2023, 34(4): 510-519. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.004
Abstract HTML PDF
Derivation and application of optimal allocation formulas for flood prevention storage of cascade reservoirs in the downstream Jingsha River
XIE Yuzuo, GUO Shenglian, ZHONG Sirui, LIU Pan, WANG Jun, LI Shuai, HU Ting
2023, 34(4): 520-529. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.005
Abstract HTML PDF
Study on flood forecasting model of watershed-urban complex system considering the spatial distribution of runoff generation pattern
LIU Chengshuai, SUN Yue, HU Caihong, ZHAO Chenchen, XU Yuanhao, LI Wenzhong
2023, 34(4): 530-540. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.006
Abstract HTML PDF
Structural characteristics of the river network and its functional responses in the Haihe River basin based on small-world networks
ZHANG Xingyuan, LI Fawen, ZHAO Yong
2023, 34(4): 541-552. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.007
Abstract HTML PDF
A distributed SCS-CN model with revised effective precipitation
SHEN Hongbin, XU Zongxue, CAO Bing, WANG Haizhou
2023, 34(4): 553-561. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.008
Abstract HTML PDF
Experimental and numerical simulation study on the influence of low dam engineering on the water flow characteristics of bends
NIU Zhipan, YANG Hang, ZHAO Weiyang, MENG Chuke, LONG Yi
2023, 34(4): 562-571. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.009
Abstract HTML PDF
Simulation and study of riparian groundwater exchange processes in the Shishou reach of the Middle Yangtze River
XIA Junqiang, ZHU Heng, DENG Shanshan, ZHOU Meirong
2023, 34(4): 572-584. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.010
Abstract HTML PDF
Erosion-deposition change pattern and hydrodynamic mechanism for the multilevel bifurcating system of Yangtze River Estuary under runoff variation
ZHU Boyuan, LIU Lingfeng, LI Jiangxia, CHENG Yongzhou, HU Xuyue
2023, 34(4): 585-598. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.011
Abstract HTML PDF
Numerical simulation of effect of outer bank slope types on the hydraulic characteristics in sharp bends
LI Qian, MA Li, YU Minghui, WU Di, GONG Lanqiang
2023, 34(4): 599-609. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.012
Abstract HTML PDF
Adaptive regulation mechanism of the Sixianjiao channel at the apex of the Pearl River Delta for flow diversion
YUAN Fei, CHEN Wenlong, HU Xiaozhang, LU Chen, GAO Shiyou, HUANG Pengfei
2023, 34(4): 610-621. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.013
Abstract HTML PDF
Spatiotemporal morphological change and lateral migration of high-sinuosity bends in the Black River
CHEN Bang, LI Zhiwei, HU Xuyue, YOU Yuchi, TIAN Shimin
2023, 34(4): 622-634. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.014
Abstract HTML PDF
Experimental study on the characteristics of silt bottom sediment transport under wave actions
ZHU Hao, ZUO Liqin, LU Yongjun, LI Shouqian, WANG Maomei, LIU Jing
2023, 34(4): 635-646. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2023.04.015
Abstract HTML PDF