column
Adjustments in reach-scale bankfull channel geometry and bankfull discharge in the Yellow River Estuary
YANG Zhuoyuan, XIA Junqiang, ZHOU Meirong, WAN Zhanwei
2019, 30(3): 305-315. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.001
Abstract PDF
Meteo-hydrological coupled runoff forecasting based on numerical weather prediction products
JIN Junliang, SHU Zhangkang, CHEN Min, WANG Guoqing, SUN Zhouliang, HE Ruimin
2019, 30(3): 316-325. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.002
Abstract PDF
Integration of wetland modules into the watershed hydrological model: assessment of simulation accuracy
WU Yanfeng, ZHANG Guangxin, QI Peng, ROUSSEAU Alain N, HU Baojun, SONG Zheng, YU Chenggang
2019, 30(3): 326-336. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.003
Abstract PDF
Intercomparison of high-accuracy water level gauges in the scale of small experimental catchment
LIAO Aimin, LIU Jiufu, ZHANG Jianyun, JIANG Guangxu, ZHENG Jintao, WANG Niu
2019, 30(3): 337-347. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.004
Abstract PDF
Intercomparison of high-accuracy water level gauges in the scale of small experimental catchment
ZHANG Yu, LI Tiejian, LI Jiaye, ZHONG Deyu
2019, 30(3): 348-358. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.005
Abstract PDF
Application of unmanned aerial vehicle technology in geomorphological evolution of tidal flat
DAI Weiqi, LI Huan, GONG Zheng, ZHANG Changkuan, ZHOU Zeng
2019, 30(3): 359-372. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.006
Abstract PDF
Drought identification and drought frequency analysis based on multiple variables
XU Xiangyu, XU Kai, YANG Dawen, LI Jianqiang
2019, 30(3): 373-381. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.007
Abstract PDF
Understanding of hydrological bivariate return periods and its application to drought analysis
ZHOU Ping, ZHOU Yuliang, JIN Juliang, JIANG Shangming, WU Chengguo
2019, 30(3): 382-391. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.008
Abstract PDF
Predictive model of typhoon-induced debris flow based on Fisher discriminant analysis
ZHOU Wei, DENG Jiulin
2019, 30(3): 392-400. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.009
Abstract PDF
Design flood and control water levels for cascade reservoirs during operation periodin the downstream Jinsha River
XIONG Feng, GUO Shenglian, CHEN Kebing, YIN Jiabo, LIU Zhangjun, ZHONG Yixuan, HONG Xingjun
2019, 30(3): 401-410. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.010
Abstract PDF
Numerical simulation on the transportage of pollutants accounting for the role of sediment
ZHANG Qin, YANG Jie, ZHANG Xiao
2019, 30(3): 411-422. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.011
Abstract PDF
Effects of land use/landscape patterns on the water quality
CUI Dan, CHEN Yan, MA Bingran, ZENG Weihua, LI Rui, JIA Zimu
2019, 30(3): 423-433. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.012
Abstract PDF
Advances in biogenic elements transport at the interface of stream-streambed and water environmental control in the plain river
JIN Guangqiu, WEI Jie, ZHANG Xiangyang, TANG Hongwu, ZHANG Pei, XIAO Yang, LI Ling
2019, 30(3): 434-444. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.013
Abstract PDF
A review on the effects of boundary condition on sediment transport efficiency in the Lower Yellow River
SHEN Hongbin, WU Baosheng, WU Huali
2019, 30(3): 445-456. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.03.014
Abstract PDF