column
Accuracy evaluation and comparison of GPM and TRMM precipitation product over Mainland China
LI Qilun, ZHANG Wanchang, YI Lu, LIU Jinping, CHEN Hao
2018, 29(3): 303-313. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.001
Abstract PDF
Characteristics and trends of morphological evolution of the Yangtze subaqueous delta during 1958—2015
CHEN Yong, WANG Hanmei, SHI Yujin, LI Bing
2018, 29(3): 314-321. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.002
Abstract PDF
Erosion and aggradation processes and calculation method for the Qingshuigou channel on the Yellow River Delta
ZHENG Shan, WU Baosheng, ZHOU Yunjin, WANG Kairong, HAN Shasha
2018, 29(3): 322-330. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.003
Abstract PDF
Changes in dominant discharge and their influential factors in the middle and lower reaches of Yangtze River after the Three Gorges Dam impoundment
ZHANG Wei, GAO Yu, XU Quanxi, YUAN Jing
2018, 29(3): 331-338. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.004
Abstract PDF
Experimental study on bed load transport in the armoring process
XU Yuan, ZHU Dejun, MENG Zhen, LI Danxun
2018, 29(3): 339-347. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.005
Abstract PDF
An experimental study of autogenic processes in river deltas with a high sediment load/water ratio
LUO You, JIAN Hongfu, LUO Lin, DENG Liang, ZHOU Nian
2018, 29(3): 348-356. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.006
Abstract PDF
Analysis on driving forces of water demand based on theory of water demand field
CHEN Xiaohong, WANG Jiawen, HE Yanhu, YANG Bing, YANG Jie
2018, 29(3): 357-364. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.007
Abstract PDF
Long-and mid-term ecological scheduling of reservoir groups
ZHANG Lianpeng, DEND Mingjiang, HUANG Qiang
2018, 29(3): 365-373. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.008
Abstract PDF
Development and application of an equal volume of storage optimization model for reservoir flood-control
CHEN Senlin, SUN Yating, HUANG Yuhao
2018, 29(3): 374-382. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.009
Abstract PDF
Linear quadratic optimal control of multi-cascaded canals
WANG Zhongjing, ZHENG Zhilei, XU Guoyin, JIANG Guangyu
2018, 29(3): 383-389. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.010
Abstract PDF
Adaptability of hydraulic research methods to the horizontal gyrating discharge tunnel
NAN Junhu, MA Baotai, WANG Yubo, NIU Zhengming, HONG Di
2018, 29(3): 390-397. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.011
Abstract PDF
Applicability of the hydraulic conductivity determination of formation by pneumatic slug tests
DAI Yunfeng, LIU Jiufu, MIN Xing, LIN Jin, HAN Jiangbo, LIU Peng, LI Zhaofeng, SUN Xiaomin
2018, 29(3): 398-406. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.012
Abstract PDF
Factors affecting rain garden operation based on DRAINMOD simulations
TANG Shuangcheng, LUO Wan, XU Qing, JIA Zhonghua, MA Xiaoyu, SHAO Zhengxiao
2018, 29(3): 407-414. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.013
Abstract PDF
Analysis and calculation of water consumption of hydropower plants in Lancang-Mekong River basin
LU Ying, HE Daming, HE Kaiwei, YUAN Xu
2018, 29(3): 415-423. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.014
Abstract PDF
Parameterization of asymmetries for obliquely incident waves in coastal region
CHEN Hongzhou, BI Chunwei
2018, 29(3): 424-432. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.015
Abstract PDF
Advances in laboratory experiment, theoretical analysis of mechanism of wave attenuation by vegetation
CHEN Jie, HE Fei, JIANG Changbo, PENG Hao, ZENG Siyi, GONG Shangpeng, CHEN Kelun
2018, 29(3): 433-445. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.016
Abstract PDF
Research progress regarding residents' water consumption behavior as relates to water demand management: a literature review
ZHONG Fanglei, GUO Aijun, JIANG Daiwei, YANG Xiao, YAO Wenge, LU Jie
2018, 29(3): 446-454. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2018.03.017
Abstract PDF