column
Discussion on the urban flood and waterlogging and causes analysis in China
ZHANG Jianyun, WANG Yintang, HE Ruimin, HU Qingfang, SONG Xiaomeng
2016, 27(4): 485-491. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.001
Abstract PDF
Hydrological drought characteristics in the Weihe catchment in a changing environment
REN Liliang, SHEN Hongren, YUAN Fei, ZHAO Chongxu, YANG Xiaoli, ZHENG Peili
2016, 27(4): 492-500. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.002
Abstract PDF
Temporal clustering of the Tarim River floods and its relationship to climate teleconnection patterns
GU Xihui, ZHANG Qiang, LIU Jianyu, SUN Peng
2016, 27(4): 501-511. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.003
Abstract PDF
Applicability of the hydrologic drought index in the upper Fenhe River
ZHAO Xuehua, ZHAO Ruxin
2016, 27(4): 512-519. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.004
Abstract PDF
Variation and simulation of soil water content within different soil depths along the south-north transect of the Loess Plateau
JIA Xiaoxu, SHAO Ming'an, ZHANG Chencheng, ZHAO Chunlei
2016, 27(4): 520-528. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.005
Abstract PDF
Migration process of soil water in the unsaturated zone of the Loess Plateau
YANG Yonggang, LI Guoqin, JIAO Wentao, HUANG Lei
2016, 27(4): 529-534. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.006
Abstract PDF
Rill morphology evolution and runoff and sediment yielding processes
ZHANG Pan, TANG Hongwu, YAO Wenyi, SUN Weiying
2016, 27(4): 535-541. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.007
Abstract PDF
Research on the topographical and rainfall factors of debris flows caused by shallow landslides
YU Bin, WANG Tao, ZHU Yuan
2016, 27(4): 542-550. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.008
Abstract PDF
Influence of Three Gorges Reservoir on water temperature between Yichang and Jianli
DENG Yun, XIAO Yao, TUO Youcai, HE Tianfu
2016, 27(4): 551-560. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.009
Abstract PDF
Hydrogen and oxygen isotope characteristics controlled by thermal stratification effect in a subtropical reservoir, SW China
PU Junbing, LI Jianhong, WU Xia, YUAN Daoxian, ZHANG Tao
2016, 27(4): 561-568. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.010
Abstract PDF
Experimental study on hydrodynamic characteristics of multiple jets in wave environment
CHEN Yongping, TIAN Wanqing, FANG Jiayu, JIANG Dongbo
2016, 27(4): 569-578. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.011
Abstract PDF
Experimental study on local scouring of submerged spur dike head under bottom protection condition
SHE Junhua, XIA Yunfeng, XU Hua, DU Dejun, HAO Siyu
2016, 27(4): 579-585. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.012
Abstract PDF
Numerical simulation of the characteristics of flow past circular cylinder with splitter plate
SHUI Qingxiang, WANG Daguo, WANG Wei
2016, 27(4): 586-593. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.013
Abstract PDF
Experimental study on cavitation characteristics of round jet with slight submerged outlet by decompression test
LI Junning, PENG Yong, ZHANG Jianmin, YAO Desheng
2016, 27(4): 594-601. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.014
Abstract PDF
Characteristics of plumes in linearly stratified salt-water
ZHANG Wei, ZHAO Liang, HE Zhiguo, LIN Ting, TAN Liming, JIANG Houshuo
2016, 27(4): 602-608. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.015
Abstract PDF
Saline storm surge levee-breach flood numerical simulation and risk analysis
XU Guobin, MENG Qinglin, YUAN Ximin
2016, 27(4): 609-616. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.016
Abstract PDF
Progress in studies on river morphodynamics in Qinghai-Tibet Plateau
LI Zhiwei, YU Guo'an, XU Mengzhen, HU Xuyue, YANG Hongming, HU Shixiong
2016, 27(4): 617-628. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.017
Abstract PDF
A review: research methods that describe the environmental behavior of colloids in groundwater
ZHANG Wenjing, ZHOU Jingjing, LIU Dan, LI Haoyang, YU Xipeng, HUAN Ying
2016, 27(4): 629-638. DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2016.04.018
Abstract PDF