column
Application of velocity-cross section methods for paleodischarge in the Yangtze River
LI Yan-yan, WANG Jian, ZHOU Xiao-hua, BAI Shi-biao, CAO Guang-jie
2012, 23(3): 295-301. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.022
Abstract PDF
Multiple time scales of bank-full discharge in the Yellow River
ZHANG Yan-yan, ZHONG De-yu, WU Bao-sheng
2012, 23(3): 302-309. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.021
Abstract PDF
Spatial variability of soil moisture at a regional scale in the Loess Plateau
WANG Yun-qiang, SHAO Ming-an, LIU Zhi-peng
2012, 23(3): 310-316. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.020
Abstract PDF
Runoff error updating based on unit hydrograph inversion
BAO Wei-min, SI Wei, SHEN Guo-hua, ZHANG Xiao-qin, LI Qian
2012, 23(3): 317-322. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.019
Abstract PDF
Flood disaster risk analysis based on principle of maximum entropy and attribute interval recognition theory
ZOU Qiang, ZHOU Jian-zhong, ZHOU Chao, CHEN Sheng-shui, SONG Li-xiang, GUO Jun, LIU Yi
2012, 23(3): 323-333. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.018
Abstract PDF
Multi-attribute dynamic evaluation of urban flood disaster vulnerability
WANG Shao-yu, LIU Jia
2012, 23(3): 334-340. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.017
Abstract PDF
Urban storm runoff utilization strategy and volume analysis in multi-purpose rainwater detention-retention systems
TSAI Yao-lung, CHIU Yie-ru
2012, 23(3): 341-345. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120224.2002.007
Abstract PDF
Research on summer effective precipitation conversion rate over the Yellow River basin
LI Jin, LI Dong-liang, ZHANG Jie
2012, 23(3): 346-354. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.016
Abstract PDF
On sediment diversion ratio after the impoundment of the Three Gorges Project
CHEN GUI-ya, YUAN Jing, XU Quan-xi
2012, 23(3): 355-362. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.015
Abstract PDF
Prediction criterion of turbidity current formation in reservoir
LI Shu-xia, XIA Jun-qiang, ZHANG Jun-hua, LIU Pei-qing, WANG Yan-ping
2012, 23(3): 363-368. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.014
Abstract PDF
Experimental study of open channel flow in a bend
CHEN Qi-gang, ZHONG Qiang, LI Dan-xun, WANG Xing-kui
2012, 23(3): 369-375. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1618.013
Abstract PDF
Numerical analysis of the effect of leakage rate on dense non-aqueous phase liquid transport in heterogonous porous media
SHI Xiao-qing, JIANG Bei-lei, WU Ji-chun, XU Hong-xia, JIANG Yue-hua, SU Jing-wen
2012, 23(3): 376-382. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.011
Abstract PDF
High-accuracy numerical simulation of 2D transport problems
SHAO Jun-rong, WU Shi-qiang, ZHOU Jie, WU Xiu-feng
2012, 23(3): 383-389. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.010
Abstract PDF
An experimental study on hydrodynamics of multiple tandem jets in cross flow
XIAO Yang, LEI Ming, LI Kai-jie, LIU Gui-ping, YAN Jing
2012, 23(3): 390-395. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.009
Abstract PDF
Integrated risk analysis for the cascade of system diversion
ZHANG Chao, HU Zhi-gen, LIU Quan
2012, 23(3): 396-402. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.008
Abstract PDF
On saltwater intrusion in Pearl River estuary using reflectance spectroscopy and simulated MERIS Data
FANG Li-gang, LI Hong-li, CHEN Shui-sen
2012, 23(3): 403-408. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.007
Abstract PDF
Temporal-spatial variation of salt water intrusion in the estuarine reach of Qiantang River and its numerical simulation
SHI Ying-biao, PAN Cun-hong, CHENG Wen-long, YOU Ai-ju
2012, 23(3): 409-418. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.005
Abstract PDF
Evaluation indicators for assessing the influence of reservoirs on downstream water temperature
SONG Ce, ZHOU Xiao-de, TANG Wang
2012, 23(3): 419-426. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1617.004
Abstract PDF
A discussion of some aspects of statistical downscaling in climate impacts assessment
LIU Chang-ming, LIU Wen-bin, FU Guo-bin, OUYANG Ru-lin
2012, 23(3): 427-437. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1616.002
Abstract PDF
Review of hydrodynamics of jet flow in coastal waters
XU Zhen-shan, CHEN Yong-ping, ZHANG Chang-kuan
2012, 23(3): 438-444. DOI: CNKI: 32.1309.P.20120501.1616.001
Abstract PDF
2012, 23(3): 445-446.
Abstract PDF