column
Method for river functional regionalization and a case study
WU Yong-xiang, WANG Gao-xu, WU Yong-nian, FENG Hua-li, SHEN Fu-xin, LEI Si-hua, SHI Rui
2011, 22(6): 741-749.
Abstract PDF
Variational analysis of the relationship between wind and pressure of tropical cyclones in Northwest Pacific
ZHOU Guo-liang, ZHANG Jian-yun, LIU Jiu-fu, HUANG Chang-xing, LIAO Ai-min, DU Hong-juan
2011, 22(6): 750-755.
Abstract PDF
Spatial interpolation of precipitation using the PER-Kriging method
WANG Shu, YAN Deng-hua, QIN Tian-ling, LIU Ru-hai
2011, 22(6): 756-763.
Abstract PDF
Comparisons of hydrological variations and environmental effects between Aral Sea and Lake Balkhash
GUO Li-dan, XIA Zi-qiang, WANG Zhi-jian
2011, 22(6): 764-770.
Abstract PDF
Flood control operation chart for Three Gorges Reservoir considering errors in inflow forecasting
LIU Xin-yuan, GUO Sheng-lian, LI Xiang, LI Yu
2011, 22(6): 771-779.
Abstract PDF
Multi-objective optimization model for ecological operation in Three Gorges cascade hydropower stations and its algorithms
LU You-lin, ZHOU Jian-zhong, WANG Hao, ZHANG Yong-chuan
2011, 22(6): 780-788.
Abstract PDF
Summer low-flow response to forest cover change in small-sized watersheds of Northeast China
YAO Yue-feng, MAN Xiu-ling, CAI Ti-jiu
2011, 22(6): 789-794.
Abstract PDF
Slope of evaporation lines in a model based on Rayleigh fractionation formula
WANG Yong-sen, MA Zhen-min, XU Zheng-he
2011, 22(6): 795-800.
Abstract PDF
Development and application of a fuzzy membership model for identifying erosive rainfall events
SUN Zheng-bao, CHEN Zhi-jian, LIAO Xiao-yong, WANG Hai-ming
2011, 22(6): 801-806.
Abstract PDF
Riverbed evolution in the Yichang-Changmenxi reach downstream of Three Gorges Reservoir
LUO You, CHEN Li, XU Wen-sheng, SU Chang
2011, 22(6): 807-812.
Abstract PDF
Preliminary study on the analytical model for slide collapse of riverbanks
JIA Dong-dong, ZHANG Xing-nong, YING Qiang, CHEN Chang-ying, ZHANG Si-he
2011, 22(6): 813-817.
Abstract PDF
Monitoring and estimating non-point source pollution on typical sections along the Weihe River
LI Jia-ke, LI Huai-en, SHEN Bing, QIN Yao-min, DONG Wen
2011, 22(6): 818-828.
Abstract PDF
Analysis on partial pressure of CO2 and influencing factors during spring phytoplankton bloom in the backwater area of Xiaojiang River in Three Gorges Reservoir
GUO Jin-song, JIANG Tao, LI Zhe, CHEN Yong-bo, SUN Zhi-yu
2011, 22(6): 829-838.
Abstract PDF
Relation of total dissolved gas supersaturation and suspended sediment concentration of high-dams
QU Lu
2011, 22(6): 839-843.
Abstract PDF
Thermal stratification and its influence factors in a large-sized and shallow Lake Taihu
ZHAO Lin-lin, ZHU Guang-wei, CHEN Yuan-fang, LI Wei, ZHU Meng-yuan, YAO Xin, CAI Lin-lin
2011, 22(6): 844-850.
Abstract PDF
Numerical simulation of influence of transition section on continuously curved channel flow
HU Xu-yue, ZHANG Qing-song, MA Li-jun
2011, 22(6): 851-858.
Abstract PDF
Mathematical modeling of non-cohesive earth dam breaches
WANG Li-hui, PAN Cun-hong, WU Xiu-guang, PAN Dong-zi, YU Pu-bing
2011, 22(6): 859-863.
Abstract PDF
Advances in hydrological frequency analysis of non-stationary time series
LIANG Zhong-min, HU Yi-ming, WANG Jun
2011, 22(6): 864-871.
Abstract PDF
Review of scale effect on the irrigation water use efficiency
CHEN Hao-rui, HUANG Jie-sheng, WU Jing-wei, YANG Jin-zhong
2011, 22(6): 872-880.
Abstract PDF