column
Method for comprehensive evaluation of sediment optimal allocations in the mainstream of Yellow River
CHEN Xu-jian, HU Chun-hong, CHEN Jian-guo
2010, 21(5): 585-592.
Abstract PDF
Effects of vegetation types on hillslope runoff-erosion and sediment yield
YU Guo-qiang, LI Zhan-bin, LI Peng, ZHANG Xia, CHEN Lei, JIA Lian-lian
2010, 21(5): 593-599.
Abstract PDF
Experimental study of bend flow response to downstream backwater
SUN Yi, ZHAO Xiao-e, WANG Xie-kang
2010, 21(5): 600-605.
Abstract PDF
Inverse analysis of hydrogeological parameters using hybrid Hooke-Jeeves and particle swarm optimization method
JIANG Si-min, ZHU Guo-rong, SHI Xiao-qing, ZHOU Nian-qing
2010, 21(5): 606-612.
Abstract PDF
Localization corrections for the estimation of hydrogeological parameters using ensemble Kalman filter
NAN Tong-chao, WU Ji-chun
2010, 21(5): 613-621.
Abstract PDF
Simulation-optimization modeling for groundwater management in coastal areas
GAO Yu-fang, CHEN Yao-deng, ZHANG Zhan-yu
2010, 21(5): 622-627.
Abstract PDF
Hydrogeochemistry and environmental meaning of Chongqing subterranean karst streams in China
PU Jun-bing, YUAN Dao-xian, JIANG Yong-jun, GOU Peng-fei, YIN Jian-jun
2010, 21(5): 628-636.
Abstract PDF
Spatial and temporal variation of crops green water occupancy index in China
SUN Cai-zhi, CHEN Li-xin, LIU Yu-yu
2010, 21(5): 637-643.
Abstract PDF
Effects of Angstrom coefficients on ET0 estimation and the applicability of FAO recommended coefficient values in China
HU Qing-fang, YANG Da-wen, WANG Yin-tang, YANG Han-bo
2010, 21(5): 644-652.
Abstract PDF
Characteristics of spatial and temporal distribution of lower layer cloud water resources in Xinjiang mountain regions
PENG Kuan-jun, CHEN Yong-hang, WANG Wen-cai, QIU Xue-xing, LIN Xiong, BAI Hong-tao
2010, 21(5): 653-659.
Abstract PDF
Study on threshold values with an extreme events of precipitation in Beijing
LI Qing-xiang, HUANG Jia-you
2010, 21(5): 660-665.
Abstract PDF
A WEAP-based model for the management of water quality and safety in Xitiaoxi watershed
LI Yan, LI Heng-peng
2010, 21(5): 666-673.
Abstract PDF
Impact of decreasing orographic precipitation on water resources in Wutai Mountain region,China
YANG Han-bo, YANG Da-wen, LEI Zhi-dong
2010, 21(5): 674-680.
Abstract PDF
Distributed hydrological modeling of irrigation water use efficiency at different spatial scales
XIE Xian-hong, CUI Yuan-lai
2010, 21(5): 681-689.
Abstract PDF
Assessment of the effectiveness of statistical forecasting models using data envelopment analysis
MAO Xiao-min, SHANG Song-hao
2010, 21(5): 690-695.
Abstract PDF
Application of differential game theory to reservoir operations on sediment-laden rivers
ZHONG De-yu, SHEN Xiao-dong, DING Yun
2010, 21(5): 696-700.
Abstract PDF
Numerical simulation on characteristics of sediment transport under strong wind and waves
LIU Gui-wei, HUANG Hai-jun, QIU Zhong-feng
2010, 21(5): 701-707.
Abstract PDF
Observations of the growth and decay processes of fast ice around Zhongshan Station in Antarctica
LEI Rui-bo, LI Zhi-jun, DOU Yin-ke, CHENG Yan-feng
2010, 21(5): 708-712.
Abstract PDF
Criterion of mechanical breakup of river ice cover using hydrothermal method
WANG Jun, HE Liang, CHEN Pang-pang
2010, 21(5): 713-718.
Abstract PDF
Review of environmental impact and ecological function of agricultural drainage ditches
LU Hai-ming, SUN Jin-hua, ZOU Ying, ZHU Qian-de, FENG Hua-li
2010, 21(5): 719-725.
Abstract PDF
Regulation,information and decision support for urban nonpoint source pollution management
ZHENG Yi, WANG Xue-jun, WU Bin, HAN Feng
2010, 21(5): 726-732.
Abstract PDF