column
Application of statistical weight matrix method in estimation of regional rainfall
SHAO Yue-hong, ZHANG Wan-chang
2009, 20(6): 755-762.
Abstract PDF
Characteristics of GPS-retrieved precipitable water vapor in different precipitation types
GUO Jie, LI Guo-ping, HUANG Wen-shi, CHEN Jiao-na, HAO Li-ping, YANG Dong
2009, 20(6): 763-768.
Abstract PDF
Analysis of artificial precipitation interception over two meadow species on Qinghai-Tibet Plateau
LI Chun-jie, REN Dong-xing, WANG Gen-xu, HU Hong-chang, LI Tai-bing, LIU Guang-sheng
2009, 20(6): 769-774.
Abstract PDF
Temporal and spatial variation law of reference crop evapotranspiration in Tibet
YANG Yong-hong, ZHANG Zhan-yu, RUAN Xin-jian
2009, 20(6): 775-781.
Abstract PDF
Estimation of regional surface evapotranspiration using MODIS Products
LIU Chao-shun, GAO Wei, GAO Zhi-qiang
2009, 20(6): 782-788.
Abstract PDF
Runoff-yield model based on statistical theory
LIANG Zhong-min, SHI Ye, LI Bin-quan, YU Zhong-bo
2009, 20(6): 789-793.
Abstract PDF
Verification of the bi-directional stage routing model for a tidal river
BAO Wei-min, ZHANG Xiao-qin, QU Si-min, JIANG Peng, CHEN Bin
2009, 20(6): 794-799.
Abstract PDF
Impacts of tourism on water storage and regulation of meadow soil in Napahai lakeshore wetlands
ZHANG Kun, TIAN Kun, LU Xian-guo, LUO Shan, LI Ji-yu, LI Ning-yun
2009, 20(6): 800-805.
Abstract PDF
Distributed hydrological model and eco-hydrological effect of vegetation in Karst watershed
ZHANG Zhi-cai, CHEN Xi, SHI Peng, WEI Ling-na
2009, 20(6): 806-811.
Abstract PDF
Experimental study of the effect of hydrodynamic conditions on fish growth
LIU Wen, ZHUGE Yi-si, OUYANG Li, YU Wei, LIU De-fu
2009, 20(6): 812-817.
Abstract PDF
Artificial resistance of Eulerian-Lagrangian method in 3D numerical model
HU De-chao, ZHAO Wei-yang, ZHONG De-yu, ZHANG Hong-wu
2009, 20(6): 818-823.
Abstract PDF
Flow characteristics in a circular-section bend of high head spillway tunnel
SHA Hai-fei, WU Shi-qiang, ZHOU Hui
2009, 20(6): 824-829.
Abstract PDF
A coupled seepage-horizontal well flow model and numerical experiments
DONG Gui-ming, SHU Long-cang, WANG Mao-mei, LU Cheng-peng, LIU Li-hong
2009, 20(6): 830-837.
Abstract PDF
Analysis of water movement in landfill cover soils using information theory measures
ZHANG Wen-xian, ZHANG Zhan-yu, WANG Kang
2009, 20(6): 838-844.
Abstract PDF
Model for estimating technical parameters of sand furrow irrigation
ZHAO Wei-xia, ZHANG Zhen-hua, CAI Huan-jie, SHAN Zhi-jie
2009, 20(6): 845-850.
Abstract PDF
Scheme of impounding in advance for the Three Gorges Reservoir by considering the comprehensive utilization benefits
LIU Xin-yuan, GUO Sheng-lian, LIU Pan, LI Xiang
2009, 20(6): 851-856.
Abstract PDF
Decision-making on reservoir flood control level and its control manner in post-flooding seasons for Biliuhe Reservoir
ZHOU Hui-cheng, WANG Fu-xing, LIANG Guo-hua
2009, 20(6): 857-862.
Abstract PDF
Optimization model for reservoir sediment regulation
GAN Fu-wan, LI Yi-tian, DENG Jin-yun, CHEN Jian
2009, 20(6): 863-868.
Abstract PDF
Assessment method for extreme flood disaster losses and its application
QIU Lei, WANG Hui-min, MA Shu-jian
2009, 20(6): 869-875.
Abstract PDF
A review of research and application of AGNPS model
SUN Jin-hua, ZHU Qian-de, YAN Zhi-jun, LU Hai-ming, WANG Hui-rong
2009, 20(6): 876-884.
Abstract PDF
Advance in inverse problems of environmental hydraulics
LIU Xiao-dong, YAO Qi, XUE Hong-qin, CHU Ke-jian, HU Jin
2009, 20(6): 885-893.
Abstract PDF
Theoretical analysis frame based on general entropy and intelligence integration methodology for flood disaster risk management
JIN Ju-liang, WANG Yin-tang, WEI Yi-ming, WANG Zong-zhi, LIU Ke-lin
2009, 20(6): 894-900.
Abstract PDF