column
Fractal model for predicting of unsaturated hydraulic conductivity of porous media
LIU Jian-guo, WANG Hong-tao, NIE Yong-feng
2004, 15(3): 269-275.
Abstract PDF
Automatic generation algorithm of tetrahedral element mesh for considering movement free groundwater table
CHENG Jian-mei, HUANG Dan-hong, HU Jin-wu
2004, 15(3): 276-279.
Abstract PDF
Nitrogen movement and transformation with different water supply for paddy rice
CUI Yuan-lai, LI Yuan-hua, LU Guo-an, SHA Zong-yao
2004, 15(3): 280-285.
Abstract PDF
3-D numerical simulation on round negative buoyant vertical jets in flowing environment
YANG Zhong-hua, HUAI Wen-xin
2004, 15(3): 286-290.
Abstract PDF
Research on movement rules of spherical bubble near wall under turbulent coherent structure
CHU Xun, NIU Quan
2004, 15(3): 291-295.
Abstract PDF
PIV measurement of flow field in jet pump
HE Pei-jie, LONG Xin-ping, LIANG Ai-guo, LIU Jing-zhi, LU Hong-qi
2004, 15(3): 296-299.
Abstract PDF
3-D current numerical model for the Yangtze River estuary with baroclinic-diagnosis mode
GONG Zheng, ZHANG Chang-kuan, JIN Yong, ZHANG Dong-sheng
2004, 15(3): 300-306.
Abstract PDF
Study on variety trend and control about mineralization degree of Bositeng Lake
ZUO Qi-ting, MA Jun-xia, CHEN Xi
2004, 15(3): 307-311.
Abstract PDF
Applications of remote sensing techniques to inland water quality monitoring
ZHOU Yi, ZHOU Wei-qi, WANG Shi-xin, ZHANG Pei
2004, 15(3): 312-317.
Abstract PDF
Numerical simulation of water environment for Shaoxing sewage into Cao’e estuary
ZHU Jun-zheng, HAN Zeng-cui, PAN Cun-hong
2004, 15(3): 318-323.
Abstract PDF
River bed changes in response to the river regulation at the wandering-braided reach of the lower Yellow River
YAO Wen-yi, YANG Bang-zhu
2004, 15(3): 324-329.
Abstract PDF
Analysis of Jiujiang reach of the Yangtze River evolution in recent forty years using the DEM
LI Mao-tian, CHEN Zhong-yuan
2004, 15(3): 330-335.
Abstract PDF
Research of water-sediment numerical model for complex river systems
WU Zuo-ping, YANG Guo-lu, GAN Ming-hui
2004, 15(3): 336-340.
Abstract PDF
Study on ecological storeroom of water in the watershed
DENG Wei, YAN Deng-hua, HE Yan, ZHANG Guang-xin
2004, 15(3): 341-345.
Abstract PDF
Primary estimation of ecological water use in Weiganhe river plain oasis
HU Shun-jun, KANG Shao-zhong, SONG Yu-dong
2004, 15(3): 346-351.
Abstract PDF
Canopy temperature monitoring soil water content based on field experiment of winter wheat
LIU Yun, YU Zhen-rong, SUN Dan-feng, Driessen P. M., LIU Yun-hui
2004, 15(3): 352-356.
Abstract PDF
Experimental research on evaporation from perforated plastic mulch with different irrigation quotas
LI Yi, SHAO Ming-an, WANG Wen-yan, WANG Quan-jiu
2004, 15(3): 357-363.
Abstract PDF
Remote sensing model for estimating evapotranspiration based on energy balance
PANG Zhi-guo, FU Jun-e, LI Ji-ren, XIAO Qian-guang
2004, 15(3): 364-369.
Abstract PDF
Dynamics and rational adjusting of surface water resources in hilly red soil regions
HUANG Dao-you, CHEN Gui-qiu, WANG Ke-lin, HUANG Min, PENG Ting-bo
2004, 15(3): 370-375.
Abstract PDF
Risk criteria and comprehensive evaluation model for the operation of Three Gorges reservoir under dynamic flood limit water level
WANG Cai-jun, GUO Sheng-lian, LIU Pan, ZHOU Fen, XIONG Li-hua
2004, 15(3): 376-381.
Abstract PDF
Study on wavelet network model and its application to the prediction of daily discharge
WANG Wen-sheng, XIONG Hua-kang, DING Jing
2004, 15(3): 382-386.
Abstract PDF
Study on combined decomposition-coordination model for water dispatching of main steam of the Yellow River
WANG Yu, HUANG Qiang, WANG Yi-min, YANG Li-bin
2004, 15(3): 387-390.
Abstract PDF
Analysis of water cycle in inland river basins in Hexi Region
GAO Qian-zhao, WU Yan-qing
2004, 15(3): 391-396.
Abstract PDF
Optimal alignment of channel and wanderings mathematician model
CHENG Ji-lin, CHEN Pin, ZHU Chun-long, JIANG Xiao-hong, QIU Jin-xian
2004, 15(3): 397-399.
Abstract PDF
Application and issues of chaos theory in hydroscience
WANG Hong-rui, SONG Yu, LIU Chang-ming, CHEN Jia-jun
2004, 15(3): 400-407.
Abstract PDF
Advances in research on hydrological cycle and surface water
CHU Kai-feng, WANG Jing-ping
2004, 15(3): 408-413.
Abstract PDF
2004, 15(3): 414-414.
Abstract PDF