column
Sub-surface ocean temperature anomalies in the western Pacific and the anomalous ocean temperature westward transferring in the north equatorial current
CHEN Jin-nian, HE Yi-jun, XU Lan-ying, SONG Gui-ting
2002, 13(2): 133-140.
Abstract PDF
Relationship between ENSO circle and air temperature, precipitation and runoff in the Qilian mountain region in the past 50 years
LAN Yong-chao, KANG Er-si, ZHANG Ji-shi, HU Xing-lin
2002, 13(2): 141-145.
Abstract PDF
Experimental study on velocity fluctuations of suspended particles
LI Dan-xun, WANG Xing-kui, YU Ming-zhong
2002, 13(2): 146-152.
Abstract PDF
Experimental study on the turbulence flux in sediment-laden flow
LIN Peng, CHEN Li
2002, 13(2): 153-158.
Abstract PDF
Study on hydraulic properties of shallow flow
ZHANG Guang-hui
2002, 13(2): 159-165.
Abstract PDF
Analysis of hydrodynamic mechanics on the change of the lower-section of the Jiuduan Sandbank in the Yangtze River estuary
XU Fu-min, YAN Yi-xin, MAO Li-hua
2002, 13(2): 166-171.
Abstract PDF
Experimental study on unsaturated seepage flow in simplified fracture model
ZHAN Mei-li, HU Yun-jin, SU Bao-yu
2002, 13(2): 172-178.
Abstract PDF
A method for determining the macro-hydraulic conductivity and-dispersivity
YANG Jin-zhong, CAI Shu-ying, WU Jing-wei
2002, 13(2): 179-183.
Abstract PDF
Parameter estimation for the model of contamination transport and transformation in unsaturated soil
WANG Chao, GU Bin-jie
2002, 13(2): 184-190.
Abstract PDF
Geothermal field characteristics in the Kaifeng city
WANG Xin-yi, LI Jian-hua, LIN Xue-yu, HAN Peng-fei
2002, 13(2): 191-196.
Abstract PDF
Study on model of water environmental risk considering the factor of stochastic vibration
HE Li, ZENG Guang-ming
2002, 13(2): 197-200.
Abstract PDF
Study on effect of waterbody temperature on removal of NH4+-N in polluted water sources by bioremediation process
XIAO Yu-tang, XU Jian-hua, WU Ming
2002, 13(2): 201-205.
Abstract PDF
Study on stable isotope in river water and precipitation in Naqu River basin, Tibetan Plateau
TIAN Li-de, YAO Tan-dong, SHEN Yong-ping, YANG Mei-xue, YE Bai-sheng, Atusi. NUMAGUTI, Maki TSUJIMURA
2002, 13(2): 206-210.
Abstract PDF
Study on the methods determining the sulfide in water
LIU Hong-lin, YU Zhi-qiang, WU Qi-lu, XU Hong-wei
2002, 13(2): 211-214.
Abstract PDF
2-D flood simulation of the lower Yellow River from Huayuankou to Jiahetan
WAN Hong-tao, ZHOU Cheng-hu, WU Ying-xiang, WAN Qing
2002, 13(2): 215-222.
Abstract PDF
Relationship between Ejina oasis and water resources in the lower Heihe River basin
ZHONG Hua-ping, LIU Heng, WANG Yi, TUO Ya, GENG Lei-hua, YAN Zhi-jun
2002, 13(2): 223-228.
Abstract PDF
Discussion about the evaluation method of water supply in arid and semi-arid region
ZHAO Jian-shi, WANG Zhong-jing, WENG Wen-bin
2002, 13(2): 229-234.
Abstract PDF
Experiment of water depth surveying in the Nantong section of the Yangtze River
HUANG Jia-zhu, YOU Yu-ming
2002, 13(2): 235-238.
Abstract PDF
Scale problem on groundwater solute transport in fractured rock
WANG Jin-guo, ZHOU Zhi-fang
2002, 13(2): 239-245.
Abstract PDF
Theory, development and application of the conditional simulation in water resources system
CHEN Ya-xin, XU Ying, SHI Hai-bin, WEI Zhan-min
2002, 13(2): 246-252.
Abstract PDF
Chinese urban flood mitigation strategy in the 21th century
SHI Hai-feng, ZENG Zhao-jing, ZHANG Ji-chang
2002, 13(2): 253-258.
Abstract PDF
Analysis of tubewell groundwater irrigation system and its technical efficiency
WANG Jin-xia, HUANG Ji-kun
2002, 13(2): 259-264.
Abstract PDF